• یکی از بزرگ‏ترین مشکلات کلان‏شهرها، تخصیص فضای مناسب جهت ساخت و بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی است که با توجه به عدم ...