• در حال حاضر در مشهد، روزانه بیش از 6 تن لاستیک فرسوده به‏ عنوان زباله تولید می‌شود. در صورتی که این لاستیک‌های پسمانده ...