• پروژه تالار شهر، با زیربنای حدود18000 مترمربع ساختمانی شاخص در عرصه میدان شهداست که نماد اصلی ارتباطات اجتماعی و مردمی می‌باشد. با ...