• شهر مشهد در حال حاضر دارای کتابخانه‌های زیادی است. کتابخانه مرکزی آستان‏ قدس رضوی، به‏ عنوان یکی از بزرگ‏ترین و جامع‏ ...