• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    اعلام نتایج ازمون توانسنجی و بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض مازاد تراکم... (( منطقه یک ))
    سمپل گیری مجدد برای کاربران مشخص شده... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    گردشکارها... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض تغییر کاربری... (( منطقه یک ))
    اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    نحوه ارسال پرونده و مستندات مربوط به کمیسیون ماده صد... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    جایگاه شورا در قانون اساسی... ((شورای اسلامی شهر ))
    قانون نوسازی و عمران شهری... (( منطقه یک ))
    آیین نامه اجرایی بازارهای میوه و تره بار ارزاق عمومی (سازمانی)... ((سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی))
    اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    نحوه برداشت ساختمان توسط کارشناس بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تعریف حیاط خلوت و وید جهت استفاده در گزارش بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    رعایت ضوابط نصب تابلو... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    صدور شناسنامه فنی ساختمان مطابق با دستورالعمل جدید وزیر محترم راه و شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تعرفه دفاتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    چکیده سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد ... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    اطلاع رسانی ضوابط جدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه ها ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))