• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    درج پلان پارکینگ در فولدر اختصاصی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    حذف عوارض نقل و انتقال و تفکیک عرصه... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها... (( قدیم منطقه پنج ))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    وحدت رویه در خصوص فرایند پروانه و تغییرات بنا /تمدید - پروانه و تغییرات بنا / تجدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض واحد اضافه... (( منطقه یک ))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))
    مبحث یازدهم مقررات ملّی ساختمان: طرح واجرای صنعتی ساختمانها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    دستورالعمل اماکن ورزشی ... ((مدیریت امور تربیت بدنی))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان: حفاظت ساختمانهادرمقابل حریق... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))
    مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان: پی و پی سازی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    فرم مکاتبات اداری... (( اداره کل امور شهرسازی ))