• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    وظایف‌ مرتبط‌ با تهیه‌ و تنظیم‌، تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌بودجه‌... (( منطقه یک ))
    عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی... (( منطقه یک ))
    اصلاحیه تعرفه خدمات شهرسازی (حذف بندهای توافقی از تعرفه)... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض زیربنای مسکونی... (( منطقه یک ))
    مصوبه ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    املاک... (( قدیم منطقه 10 ))
    مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان: مصالح وفراورده های ساختمانی ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    توضیحات پایانکار بهره برداری... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نحوه پاک کردن هیستوری مرورگر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    ضوابط و مقررات طراحی و جانمایی پارکنیگ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    گزارش های بازدید دفاتر شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اعلام مزاحمت و مشرفیت... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    اطلاع رسانی به مالکین جهت اشغال معبر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان: نظامات اداری... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث هجدهم مقررات ملّی ساختمان: عایق بندی و تنظیم صدا... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    پیش نویس سند راهبرد توسعه اقتصاد شهر مشهد در افق 1404... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((منطقه ثامن ))