• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آئین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    جزوه ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری مشهد... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    لیست دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تشکیل پرونده... ((سازمان تاکسیرانی ))
    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1390... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان: طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب ... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    مقررات سرویس مدارس... ((سازمان تاکسیرانی ))
    وظایف حوزه معاونت خدمات و محیط زیست شهری براساس ماده 55 قانون شهرداریها ... ((معاونت خدمات شهری))
    آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    گردش کار جدید ثبت درخواست استعلام الکترونیک ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث پانزدهم مقررات ملّی ساختمان: آسانسورها و پلکان برقی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    تقسیط... (( منطقه یک ))
    فرمت پلان جانمایی پارکینگ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    سند چشم انداز و استراتژی شهرمشهد با محوریت شهرداری مشهد در افق 1404... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    قوانین حفاری... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه یک ))
    آپدیت اینترنت اکسپلورر نسخه 11... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران... (( منطقه یک ))