• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آئین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    لیست دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    جزوه ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری مشهد... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تشکیل پرونده... ((سازمان تاکسیرانی ))
    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب ... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1390... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان: طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مقررات سرویس مدارس... ((سازمان تاکسیرانی ))
    آپدیت اینترنت اکسپلورر نسخه 11... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    وظایف حوزه معاونت خدمات و محیط زیست شهری براساس ماده 55 قانون شهرداریها ... ((معاونت خدمات شهری))
    فرمت پلان جانمایی پارکینگ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    گردش کار جدید ثبت درخواست استعلام الکترونیک ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قوانین حفاری... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    سند چشم انداز و استراتژی شهرمشهد با محوریت شهرداری مشهد در افق 1404... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    مبحث پانزدهم مقررات ملّی ساختمان: آسانسورها و پلکان برقی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    تقسیط... (( منطقه یک ))
    آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس... ((شورای اسلامی شهر ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه یک ))