• عنوان: انتقادات و پیشنهادات سامانه تامین کنندگان
    کاربر: کاربر ناشناس    عرض سلام حضور تامین کنندگان محترم شهرداری مشهد

      دبیر خانه تامین کنندگان جهت افزایش کارایی سامانه در نظر دارد از انتقادات و پیشنهادات سازنده شما را دریافت  نماید.

    ما را در این مسیر همراهی نمایید.

    با تشکر از شما


    ردیف سوال
    1 * نام :

    2 * نام خانوادگی :

    3 * شماره همراه :

    4 رایانامه :

    5 * سمت :

    6 * توضیحات :

    7 * مستندات :


    فایل‌های مجاز: jpg, jpeg, png, gif, bmp, wbmp, ico, doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, text, rar, zip, mp4,mp3