• تاریخچه تاسیس شهرداری در مشهد

    شهرداری مشهد
    سازمانی است دولتی که در ۱۲۹۷ خورشیدی تاسیس شد و مسئولیت اداره شهر مشهد را به عهده دارد. مدیریت این سازمان با شهردار مشهد است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می‌گردید. ولی، اکنون از طریق آرای شورای شهر مشهد انتخاب می‌شود.

     
     
       
    سید عبدالله ارجائی شیرازی
    1400/6/15
    تا کنون
     
     
     
    قاسم تقی زاده خامسی
     1396/6/26
    1 سال
       
    محمد رضا کلایی
    1397/8/28
    1400/5/13
     
    سید محمد پژمان
    1386/2/26
    6 سال
       
    سید صولت مرتضوی
    1392/6/21
    4سال

     
    احمد نوروزی
    1378/3/1

    4 سال

     
    سید هاشم بنی هاشمی
    1382/3/0
    3 سال و 11 ماه
       
    محمد زندوکیلی
    1377/7/21
    7 ماه و 6 روز
       
    هادی قمصریان ( سرپرست )
    1378/2/14
    15 روز
       
    مهندس عباس امیری پور
    1371/8/12
    5 سال و 7 ماه و 18 روز
       
    هادی قمصریان (سرپرست )
    1377/6/31
    19 روز
       
    اکبر صابری فر
    1368/10/12
    1 سال و 5 ماه و 2 روز
       
    علیرضا هوشنگ نژاد (سرپرست )
    1371/6/15
    1 ماه و 28 روز
     
    محمود حبیبی
    1364/12/4
    1 سال و 9 ماه و 18 روز
     
    مهندس محمد عصاران دربان
    1366/9/25
    1 سال و 1 ماه و 13 روز
       
    مهندس حسین فیضی
    1359/12/4
    6 ماه و 19 روز
     
    اکبر صابری فر
    1360/6/24
    3 سال و 5 ماه و 26 روز
       
    مهندس جمشید منصوریان
    1357/12/28
    8 ماه و 6 روز
       
    مهندس جواد حسینی مهر
    1358/9/28
    1 سال و 2 ماه و 8 روز
       
    مهندس سعید نجف پور
    1356/2/18
    1 سال و 1 ماه و 16 روز
       
    یوسف چوبک
    1357/4/8
    8 ماه و 20 روز
       
    رضا سجادی
    1354/6/16
    1 سال و 1 ماه و 14 روز
       
    مهندس مسعود مهدوی
    1355/8/00
    6 ماه
     
    محمد رهبر
    1352/8/3
    1 سال و 7 ماه و 11 روز
       
    بهمن طاهریان (سرپرست)
    1354/3/14
    2 ماه و 17 روز
     
    دکتر امیر هوشنگ معتمدی
    1350/4/6
    1 سال و 2 ماه و 1 روز

     
    مهندس مسعود مهدوی
    1351/6/8
    1 سال 1 ماه و 25 روز
       
    سیف اله رزاقی
    1345/5/1
    10 ماه و 13 روز
     
    سرتیپ محمد بنی اعتماد
    1346/4/15
    3 سال و 10 ماه و 21 روز
     
    محمد شعبانزاده (سرپرست)
    1342/5/9
    9 ماه و 22 روز
       
    سید محمد جواد شهرستانی
    1343/3/2
    2 سال و 1 ماه و 28 روز
     
    عیسی قائم مقام رضوی
    1340/11/11
    2 سال و 2 ماه و 27 روز
       
    حبیب اله ملک زاده آملی
    1342/2/8
    5 ماه
     
    علی اشرف پزشک پور
    1338/6/6
    1 سال و 3 ماه و 9 روز
     
    رضا سجادی
    1339/9/28
    1 سال و 1 ماه و 11 روز
       
    محمود روحانی
    1335/10/8
    7 روز و 9 ماه
     
    سرهنگ سید محمد جلایی
    1336/6/11
    1 سال و 10 ماه و 29 روز
     
    عبدالوهاب اقبال
    1332/10/17
    2 سال و 10 ماه
     
    اسداله قهرمان
    1334/11/17
    10ماه و 18 روز
       
    محمدولی اسدی (فرماندار مشهد)  سرپرست
    1329/10/27
    2 ماه و 27 روز
     
    عبدالوهاب اقبال
    1330/1/21
    2 سال و 8 ماه و 25 روز
       
    سعید مهدوی
    1324/5/28
     
     
    اسداله قهرمان
    1328/8/17
    1 سال و 2 ماه و 10 روز
       
    نصرت خواجه نوری
    1320/12/10
    3 سال و 8 ماه
       
    عبدالعظیم احمدی
    1324/8/10
    2 سال و 7 ماه و 17 روز
       
    محمد علی روشن
    1316/2/25
    3 سال و 5 ماه و 25 روز
       
    شاهرخ نیری
    1319/8/22
    1 سال و 2 ماه و 12 روز
       
    حسین عماد ممتاز
    1314/10/30
    4 ماه و 4 روز
       
    ابراهیم شریفی
    1315/3/26
    10 ماه
     
     موسی خان مهام
    1312/10/21
    9 ماه و 9 روز
       
    دکتر ابوالقاسم شیخ
    1313/9/1
    1 سال و 1 ماه و 19 روز
       
    دکتر موسی خان جوان
    1311/4/8
    1 سال و 22 روز
       
    میرزا تقی خان خواجه نوری
    1312/6/1
    4 ماه و 21 روز
       
    احمد خان خجسته
    1309/1/1
    3 ماه و 10 روز
       
    محمد خان هادی
    1309/4/20
    1 سال و 11 ماه و 10 روز
       
    میرزا رحیم خان فاطمی
    1307/1/9
    1 ماه
       
    میرزا علیرضا صبا
    1307/2/9
    1 سال و 4 ماه
       
    بدیع اله خلن نبیلی
    1306/6/5
    6 ماه
       
    میرزا عبدالله صبا
    1306/12/7
    1 ماه
       
    مصطفی خان عون جزایری
    1305/5/16
    9 ماه
       
    مصطفی خان دفتری
    1306/1/15
    5 ماه و 19 روز
     
    میرزا احمد خان صلاحی
    1300/7/19
    3 سال و 11 ماه و 16 روز
       
    علی اکبر خان سرشار
    1304/7/29
    8 ماه و 2 روز
     
    سرتیپ کاشف الملک
    1297
    3 سال
     
    مشیرهمایون (حبیب الله سپهسالاری)
    1300/3/4
    8 ماه و 26 روز

     

     

    تعداد بازدید :17794
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: