• درخواست مجوز خاک برداری
    ثبت درخواست
    بررسی درخواست
    تعیین هزینه
    پرداخت هزینه
    بررسی پرداخت
    صدور مجوز
    امکان ثبت فرم درخواست مجوز خاک برداری جدید وجود ندارد
    پیمانکار محترم جهت اخذ مجوز خاکبرداری از سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد اداره ساماندهی خاک و ضایعات ساختمانی برای محدوده خاص فرم زیر را به همراه لیستی از ماشین آلات مورد استفاده در خاکبرداری مذکور با اطلاعات صحیح تکمیل کرده و سپس کلید ثبت را انتخاب نمایید . دقت داشته باشید بعد از ثبت، اطلاعات شما قابل تغییر نبوده و روند رسیدگی درخواست به جریان خواهد افتاد .
    سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد
    اداره ساماندهی خاک و ضایعات ساختمانی
    « درخواست مجوز خاکبرداری »
    مشخصات
    نام و نام خانوادگی پیمانکار :
    کد پیمانکاری :
    نحوه خاکبرداری :
    شماره مجوز صادره :
    تاریخ مجوز :
    منطقه :
    تاریخ خاکبرداری از :
    تاریخ خاکبرداری تا :
    محل های خاکبرداری
    پیمانکار محترم لطفا لیست محل هایی را که می خواهید از آن ها خاکبرداری صورت گیرد با اطلاعات صحیح وارد نمایید .
    آدرس محل خاکبرداری شماره پروانه ساخت تاریخ صدور پروانه تعداد سرویس
    محل های تخلیه
    پیمانکار محترم لطفا لیست محل های تخیله خاک خود را با دکمه افزودن در لیست زیر درج کنید .
    محل تخلیه آدرس محل نوع خاک تعداد سرویس
    ماشین آلات مورد استفاده
    پیمانکار محترم لطفا لیست ماشین آلات خاکبرداری مورد استفاده برای خاکبرداری مذکور را با دکمه افزودن به لیست زیر وارد نمایید .
    شماره پلاک بارکد تاریخ فعالیت تا