• مشهد به جهت آنکه یک قطب گردشگری و زیارتی است، به منظور خرید سوغات و یادبود و نیز پاسخگویی به نیازهای کالایی شهروندان و زائران، دارای مراکز ...