•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی شعب بانک سرمایه
    تلفن :38405212
    آدرس :خیابان احمد آباد- حئ فاصل احمد آباد 11 و خ نشاط
    عابر بانک : دارد
    کد شعبه : 2101
    تلفن :38462951
    آدرس :خیابان فلسطین- نبش فلسطین 7- پلاک 94
    عابر بانک : دارد
    کد شعبه : 2102
    تلفن :37659923
    آدرس : بلوار سجاد- چهارراه خیام
    عابر بانک : دارد
    کد شعبه : 2105
    تلفن :38551080
    آدرس :میدان پانزده خرداد- بلوار جمهوری- نبش جمهوری 3- پلاک 72-74
    عابر بانک : دارد
    کد شعبه : 2106
    تلفن :36090482
    آدرس :تقاطع بلوار فرامرز عباسی و بلوار فردوسی
    عابر بانک : دارد
    کد شعبه : 2107
    تلفن :38552212
    آدرس : خیابان امام رضا- چهارراه کلانتر- نبش امام رضای 10- پاساژ الفتی- پلاک های 1و2و3و16
    عابر بانک : دارد
    کد شعبه : 2108
    تلفن :32280560
    آدرس : بلوار مدرس- مقابل مجتمع قضایی امام خمینی- جنب تعاونی اعتباری ثامن الائمه
    عابر بانک : دارد
    کد شعبه : 2109