•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی شعب بانک شهر
    تلفن :37631185
    آدرس :میدان راهنمایی-جنب شهرداری منطقه 1
    کد شعبه : 273
    :
    تلفن :38408481
    آدرس : خیابان احمد آباد- بین پاستور و قائم
    کد شعبه : 266
    :
    تلفن :38519531
    آدرس : انتهای خیابان امام رضا- پایانه مسافربری طبقه 1
    کد شعبه : 274
    :
    تلفن :33445980
    آدرس :بلوار جمهوری اسلامی بین جمهوری 8 و10
    کد شعبه : 310
    :
    تلفن :32006436
    آدرس :- میدان شهدا ساختمان توسعه شهرداری مرکز
    کد شعبه : 266
    :
    تلفن :37276375
    آدرس :- خیابان حر عاملی-بلوار شهید کریمی-شهرداری منطقه2
    کد شعبه : 266
    :
    تلفن :32259797
    آدرس :- خیابان شهید هاشمی نژاد-جنب کوچه شهرستانکی-شهرداری منطقه 3
    کد شعبه : 266
    :
    تلفن :38792203
    آدرس :- بلوار پیروزی-میدان سلمان فارسی-بلوار حق شناس-نبش حق شناس- حق شناس 2
    کد شعبه : 266
    :
    تلفن :32583500
    آدرس :-میدان میرزا کوچک خان - ابتدای بلوار میرزا کوچک خان-شهرداری منطقه 5
    کد شعبه : 304
    :
    تلفن :33649848
    آدرس :- خیابان هفده شهریور-نرسیده به میدان پنجراه پایین خیابان-شهرداری منطقه 6
    کد شعبه : 274
    :
    تلفن :33441005
    آدرس :- بلوار جمهوری-چهارراه مقدم شهرداری منطقه7
    کد شعبه : 310
    :
    تلفن :38550970
    آدرس :- میدان عدل خمینی-ابتدای خیابان فیاض بخش-شهرداری منطقه 8
    کد شعبه : 210
    :
    تلفن :38907369
    آدرس :- بزرگراه وکیل آباد بسمت میدان آزادی-ابتدای بلوار هنرستان-شهرداری منطقه 9 ناحیه دو
    کد شعبه : 273
    :
    تلفن :36668066
    آدرس :- قاسم آباد-نبش اندیشه 19 شهرداری منطقه 10
    کد شعبه : 273
    :
    تلفن :38907370
    آدرس :- بلوار معلم-بعد از چهار راه صدف نبش معلم 52 شهرداری منطقه 11
    کد شعبه : 273
    :