•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی آموزشگاه مکانیک
    تلفن :38787925
    آدرس :بلوار پیروزی- مقابل قنادی جام عسل - پلاک 3 -جنب دفتر اسناد رسمی
    جنسیست : برادران
    مؤسس : سعید برومند
    تلفن :36085353
    آدرس :آزاد شهر- بلوار استقلال -بین استقلال 3 و چهار راه میلاد -پلاک 93
    جنسیست : برادران
    مؤسس : حمید حق شناس بازه
    تلفن :37530639
    آدرس :بین عبدالمطلب 39و41 پلاک38
    جنسیست : برادران
    مؤسس : رضا صالحی
    تلفن :36574452
    آدرس :بلوار توس-بین توس 32 و 34
    جنسیست : برادران
    مؤسس : مجید مشایخی دوم
    تلفن :38422093
    آدرس :احمد آباد- خیابان طالقانی - بین طالقانی 15 و بعثت
    جنسیست : برادران
    مؤسس : محمدصادق عجم
    تلفن :36068741
    آدرس :بلوار وکیل آباد-وکیل آباد23- جنب دورخانه دکتر انسان
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : حشمت غلامپور
    تلفن :38468222
    آدرس :راهنمائی 5 پلاک10 طبقه منهای 1
    جنسیست : برادران
    مؤسس : امیرفرهادیان
    تلفن :-
    آدرس :بلوار دستغیب- فرهاد 27- فرعی اول سمت راست
    جنسیست : برادران
    مؤسس : وحید میان آبادی باجگیران
    تلفن :38554448
    آدرس :امام رضا 31 پلاک6
    جنسیست : برادران
    مؤسس : وحید قرایی
    تلفن :38434928
    آدرس :شهید صادقی 2- پلاک 1
    جنسیست : برادران
    مؤسس : ابوالقاسم خانی
    تلفن :37652313
    آدرس :صیاد شیرازی 25 پلاک 14
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زهره شیخ بهاالدین زاده
    تلفن :37618978
    آدرس :بلوار سجاد - بزرگمهر شمالی 4 - پلاک 50
    جنسیست : برادران
    مؤسس : علی اکبر زارع
    تلفن :38928545
    آدرس :بلوار معلم -بین معلم 34 و 36 -جنب بانک سپه
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مرضیه غفوری یزدی