•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی آموزشگاه کشاورزی
    تلفن :38417490
    آدرس :احمدآباد -بین محتشمی 4 و 6 -ساختمان ثامن - طبقه 1-
    توضیحات1 : فهیمه نبی
    توضیحات2 : خواهران
    تلفن :36079197
    آدرس :بلوار فرامرز عباسی- نبش‌فرامرزعباسی 25 -پلاک 1 -واحد 1 و 4
    توضیحات1 : معصومه خرسندعلی محمدزاده
    توضیحات2 : خواهران
    تلفن :36079197
    آدرس :بلوار فرامرز عباسی- نبش‌فرامرزعباسی 25 -پلاک 1 -واحد 1 و 4
    توضیحات1 : معصومه خرسندعلی محمدزاده
    توضیحات2 : برادران
    تلفن :37615964
    آدرس :فلسطین 22 - پلاک 60
    توضیحات1 : گیتی ثابت تیموری
    توضیحات2 : خواهران
    تلفن :-
    آدرس :بین سناباد 52 و 54- پلاک678
    توضیحات1 : محمد مشعوف
    توضیحات2 : برادران