•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی آموزشگاه مدیریت صنایع
    تلفن :35424456
    آدرس :کیلومتر 15بزرگراه آسیایی -جاده صنعتی توس-شهرک فناوری و بیوتکنولوژی شمال شرق -واحد302/2
    توضیحات1 : برادران
    توضیحات2 : مجیدبره مقدم
    تلفن :36619561
    آدرس :شهرک فناوری و بیوتکنولوژی شمال شرق -طبقه سوم - واحد306/2
    توضیحات1 : خواهران
    توضیحات2 : حوریه هوشیارآقاجانیان
    تلفن :38546457
    آدرس :امام رضا 37 بعد از چهارراه چهارم پلاک143
    توضیحات1 : خواهران
    توضیحات2 : جلال جوانشیر
    تلفن :38546457
    آدرس :امام رضا 37 بعد از چهارراه چهارم پلاک143
    توضیحات1 : برادران
    توضیحات2 : جلال جوانشیر
    تلفن :37634978
    آدرس :فلسطین 26 قدس 25 پلاک 19
    توضیحات1 : خواهران
    توضیحات2 : محبوبه عابدی
    تلفن :38515312
    آدرس :خیابان دانشگاه- مقابل سینما هویزه- جنب بانک ملت
    توضیحات1 : خواهران
    توضیحات2 : علی پورهما
    تلفن :38515312
    آدرس :خیابان دانشگاه- مقابل سینما هویزه- جنب بانک ملت
    توضیحات1 : برادران
    توضیحات2 : علی پورهما
    تلفن :38468222
    آدرس :راهنمائی 5 پلاک 10 طبقه منهای 1
    توضیحات1 : برادران
    توضیحات2 : امیرفرهادیان
    تلفن :-
    آدرس :بلوار دستغیب- فرهاد 27- فرعی اول سمت راست
    توضیحات1 : برادران
    توضیحات2 : وحید میان آبادی باجگیران
    تلفن :38434853
    آدرس :خیابان راهنمائی 25 پلاک 152 طبقه دوم
    توضیحات1 : برادران
    توضیحات2 : مهدی صابری طینت جوان
    تلفن :38434853
    آدرس :خیابان راهنمائی 25 پلاک 152 طبقه دوم
    توضیحات1 : خواهران
    توضیحات2 : مهدی صابری طینت جوان
    تلفن :38928545
    آدرس :بلوار معلم بین معلم 34و 36 -پلاک 916
    توضیحات1 : برادران
    توضیحات2 : حجت اله قاسمی
    تلفن :38928545
    آدرس :بلوار معلم -بین معلم 34 و 36 -جنب بانک سپه
    توضیحات1 : خواهران
    توضیحات2 : مرضیه غفوری یزدی
    تلفن :37647295
    آدرس :بلوار سجاد - بین گلریز و یاسمن -پلاک 84
    توضیحات1 : برادران
    توضیحات2 : مریم اسلامی
    تلفن :37647295
    آدرس :بلوار سجاد - بین گلریز و یاسمن -پلاک 84
    توضیحات1 : خواهران
    توضیحات2 : مریم اسلامی