•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی آموزشگاه بهداشت و ایمنی
    تلفن :36622144
    آدرس :امامیه یک، پلاک 4
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مریم غلامپور
    تلفن :36069416
    آدرس :معلم35، نبش چهارراه دوم ،پلاک361
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : منصوره همتی ریخته گر
    تلفن :36073039
    آدرس :بین استقلال 5 و 7، پلاک 35
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : طیبه مهری
    تلفن :36219628
    آدرس :قاسم آباد- حجاب 79 - جنب پلاک 9
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مریم رضائی
    تلفن :36079197
    آدرس :بلوار فرامرز عباسی، نبش‌فرامرزعباسی 25، پلاک 1 ،واحد 1 و 4
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : معصومه خرسندعلی محمدزاده
    تلفن :36030097
    آدرس :جلال آل احمد64 ، پلاک241
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فرشته پیروی
    تلفن :36678095
    آدرس :قاسم‌آباد- بلواراندیشه - اندیشه 25 - پلاک 12
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : منیر قاضی
    تلفن :38445936
    آدرس :میدان فلسطین ،بلوار شهید منتظری،حد فاصل منتظری 3 و 5 ،پلاک 73
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فریبا صالحی
    تلفن :37270323
    آدرس :نبش مطهری 13 ،پلاک 301 ، طبقه فوقانی
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مریم همتی ریخته گر
    تلفن :38462141
    آدرس :احمدآباد، خیابان بابک 1 ، پلاک 15
    جنسیست : برادران
    مؤسس : وارسته عبدالرضا
    تلفن :38691555
    آدرس :دانشجو26، پلاک1
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زینت رجاییان
    تلفن :38793763
    آدرس :بلوار پیروزی- بین 4و6
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فاطمه سلطان عرفانیان مرجانی
    تلفن :38462141
    آدرس :احمدآباد، خیابان بابک 1، پلاک 15
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : عبدالرضا وارسته