•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی آموزشگاه مراقبت زیبایی
    تلفن :37525818
    آدرس :ابوطالب54-گلبرگ شمالی7-پلاک71
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فاطمه روحی
    تلفن :37266575
    آدرس :بلوارسازمان آب - قاضیطباطبائی10-پلاک60
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : آذر فرزین
    تلفن :37520519
    آدرس :بین عبدالمطلب 39 و 41 - پلاک 46
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : معصومه راشکی
    تلفن :38417364
    آدرس :احمد آباد -ابوذر غفاری 3 -پلاک 133/1
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زهرا رعنا الداغی
    تلفن :32742307
    آدرس :طلاب بلوار ابوریحان بعداز مسجد رضوی نرسیده به چراغ قرمز داخل کوچه پ 207
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مهری قربان نیا
    تلفن :32113311
    آدرس :بین طبرسی شمالی24و26
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : سمیرا رحمانی
    تلفن :38443841
    آدرس :امیر کبیر جهان آرا - همت 4 - پلاک 224
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : ملیحه حاجی محمدی
    تلفن :35219679
    آدرس :جاهد شهر- بوستان 7- پلاک 10
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : شهره بهادری
    تلفن :37653960
    آدرس :بزرگمهر جنوبی17پلاک259
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : معصومه گلی
    تلفن :38797864
    آدرس :سرافرازان10نبش چهارراه پنجم
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : منا کنعانی خالقی
    تلفن :37688386
    آدرس :بهار9نبش بنفشه7
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فایزه مهدیزاده صابر
    تلفن :36079197
    آدرس :بلوار فرامرز عباسی- نبش‌فرامرزعباسی 25 -پلاک 1 -واحد 1 و 4
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : معصومه خرسندعلی محمدزاده
    تلفن :32769088
    آدرس :طلاب - بین سیلو و برق ابوذر شرقی 2 پلاک 106
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مریم ایزی
    تلفن :37619565
    آدرس :بلوارفردوسی- نرسیده به میدان جانباز . جنب کلینیک شوریده پ 252
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زهرا طوسی
    تلفن :35026081
    آدرس :بلوار هاشمیه - هاشمیه 65 - چهارراه اول سمت چپ
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فرحناز صدیق زاده طبسی
    تلفن :-
    آدرس :خ جاهد شهر بوستان 29/7 پ 2
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : سمیرا مدنی
    تلفن :36617885
    آدرس :قاسم آباد- نبش حجاب 14 - پلاک 212
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فهیمه مظاهری
    تلفن :36653063
    آدرس :توس81 علیزاده2 پلاک90
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مرضیه باقرنیا
    تلفن :36222467
    آدرس :قاسم‌آباد- بلوارشاهد-بین‌شاهد56و58- پلاک 21-جنب‌املاک امید
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زهرا مصیبی
    تلفن :-
    آدرس :کوی کارمندان-گل بن 1/31 نبش خرازی امیرارسلان پلاک 297
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زهرا مخلصی
    تلفن :38812764
    آدرس :بلوار وکیل آباد- هنرستان 26 -پلاک 31
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : طیبه اسدی زیدآبادی
    تلفن :-
    آدرس :میدان حر سرافرازان40/2-پایداری1/2-انتهای میلان جنب پلاک37
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : ناهید شهابی نیا
    تلفن :38936373
    آدرس :بلوار دانشجو-بین دانشجو1و3پلاک9
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : عشرت السادات رضوانی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار پیروزی- بین میدان هنرستان و پیروزی 46 -پلاک 1382 - طبقه دوم
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : ندا راجی
    تلفن :35011913
    آدرس :وکیل آباد67-دادگر6پلاک20
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : ربابه احمدزتده هاشمی
    تلفن :37688386
    آدرس :بهاره9 نبش بنفشه7
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : پریچهر شادفر
    تلفن :33126018
    آدرس :بین صبا30و32
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : طلا گنجه زاده روحانی
    تلفن :37334977
    آدرس :مطهری -حدفاصل چهارراه 35 متری و مطهری شمالی 33 -پلاک 24 -طبقه1-
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : معصومه مطیعی نقندر
    تلفن :-
    آدرس :بین طبرسی شمالی 5 و 7
    جنسیست : برادران
    مؤسس : مهدی شهری مزار بی آبه
    تلفن :37296533
    آدرس :آبکوه - خیابان تربیت 8 -پلاک 7
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فریبا مشایخ
    تلفن :37246209
    آدرس :نبش چهارراه خواجه ربیع طبقه فوقانی بانک ملت سابق
    جنسیست : برادران
    مؤسس : علی اکبر گلزاده
    تلفن :37253545
    آدرس :قرنی 41- میلان دوم -پلاک 9
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : عزت فرهادی
    تلفن :33930913
    آدرس :شهید ساعی35-چهارراه اول سمت راستپ42
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : منیره شهرستانی
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد-رازی 12داخل کوچه جنب پلاک5
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : نسرین چکمه دوزان
    تلفن :-
    آدرس :بلوار توس- توس 1 - شهید طالبی 16 -نبش جوادالائمه 14
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : راهله ایزد پناه گلشن
    تلفن :32706281
    آدرس :طلاب - رسالت -خیابان ابوذر - بین ابوذر 11 و 13 -جنب مسجد حضرت محمد (ص -پلاک 199
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زهرا حیدری معینی
    تلفن :37279083
    آدرس :میدان‌ابوطالب - ابوطالب 11 -داخل‌کوچه- درب‌اول - طبقه‌دوم
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : معصومه تدین نبوی
    تلفن :36651264
    آدرس :توس75 شهیدفرمانبر2پلاک21
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : سوسن داعی
    تلفن :-
    آدرس :توس 97-الزهرا 9
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فاطمه ستاره
    تلفن :38544294
    آدرس :حد فاصل میدان ضد و عدل خمینی - میدان‌15خرداد- ‌خیابان‌خرمشهر 9 - پلاک 23
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : صفیه شمشیرگران
    تلفن :38790469
    آدرس :پیروزی 10 پ 184
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : راهله متبسم
    تلفن :-
    آدرس :نبش خاقانی جنوبی19
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : ملیحه قمری مقدم
    تلفن :32703148
    آدرس :بین مفتح17و19پ283
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : بی بی ثریاعلوی
    تلفن :35131476
    آدرس :جاهد شهر خ بوستان 16 پ 19
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مریم حدادکاخکی
    تلفن :38661958
    آدرس :میدان تربیت-شهیدقانع16پلاک32
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فاطمه مهاجرزاده
    تلفن :-
    آدرس :ببن طبرسی شمالی 7و9جنب شیرینی سرای شیرین عسل
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : نرگس رفاهی
    تلفن :32769088
    آدرس :طلاب - بین سیلو و برق ابوذر شرقی 2 پلاک 106
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زهرا نقابی
    تلفن :33860416
    آدرس :سی وپنج متری اول-نرسیده به مهدی6
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فاطمه معصومی
    تلفن :32705551
    آدرس :چهارراه برق-طبرسی40-طبقه فوقانی نساجی مازندران
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : معصومه تقویان
    تلفن :38837349
    آدرس :سرافرازان 5 سمت چپ درب اول پلاک71/1
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : سارا جاهدی کارگر