•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی آموزشگاه برق
    تلفن :36613305
    آدرس :قاسم آباد -امامیه 2 -پلاک 21
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زکیه علیان
    تلفن :37125164
    آدرس :بلوار قرنی 41 - واحدی 6 - پلاک 38
    جنسیست : برادران
    مؤسس : عبدالعظیم خویی
    تلفن :386489105
    آدرس :وکیل آباد- بین وکیل آباد 59 و 61
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مجتبی فهمیده وجدانی
    تلفن :-
    آدرس :وکیل آباد- بین وکیل آباد 59 و 61
    جنسیست : برادران
    مؤسس : مجتبی فهمیده وجدانی
    تلفن :-
    آدرس :طرقبه-سه راهی نقندر رسالت 1-پ 34/1
    جنسیست : برادران
    مؤسس : شهناز شکوهی
    تلفن :34227412
    آدرس :طرقبه-سه راهی نقندر-پ 34/1
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : شهناز شکوهی
    تلفن :33854608
    آدرس :سیدی- جنب هنرستان شهید چمران -مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو
    جنسیست : برادران
    مؤسس : علی جاجرمی
    تلفن :36014547
    آدرس :بلواروکیل آباد - بلواجلال ال احمد6 - پلاک 60
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : سیدرضا اسدی
    تلفن :36014547
    آدرس :بلواروکیل آباد - بلواجلال ال احمد6 - پلاک 60
    جنسیست : برادران
    مؤسس : سیدرضا اسدی
    تلفن :33443060
    آدرس :نبش چهارراه گاراژدارها طبقه فوقانی بانک صادرات
    جنسیست : برادران
    مؤسس : اسماعیل خیاط زاده
    تلفن :38434557
    آدرس :خیابان راهنمایی 24 - پلاک 10
    جنسیست : برادران
    مؤسس : حسین محدث زاده
    تلفن :32240054
    آدرس :خیابان‌چمران - مقابل ‌چمران7-ساختمان 56 - طبقه 2
    جنسیست : برادران
    مؤسس : پیام رضا دباغ نیشابوری
    تلفن :-
    آدرس :تقاطع کلاهدوز وآبکوه
    جنسیست : برادران
    مؤسس : تعظیمی