•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی آموزشگاه هنرهای تزئینی
    تلفن :36612161
    آدرس :قاسم آباد‌-بین امامیه 1 و 3 پلاک 12- طبقه بالای سوپر ایلیا
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زهرا جلایری
    تلفن :38407238
    آدرس :میدان ملک آباد- نبش منتظری 5پ 67
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فاطمه اشراق
    تلفن :36069416
    آدرس :بلوارمعلم- معلم 35- نبش چهارراه‌دوم - پلاک 361
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : منصوره همتی ریخته گر
    تلفن :36080942
    آدرس :بلوار استقلال - بین استقلال 5 و 7 - پلاک 35
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : طیبه مهری
    تلفن :33434581
    آدرس :بلوار جمهوری اسلامی - بین جمهوری اسلامی 23 و 25
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فاطمه هاشمی خلیل آباد
    تلفن :36030097
    آدرس :آزادشهر ایرج میرزا 64 پ 241
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فرشته پیروی
    تلفن :36635544
    آدرس :قاسم‌آباد- بلوارشاهد 32- پلاک 64
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : خدیجه پیروزی
    تلفن :38796028
    آدرس :پیروزی 24 حق شناس 13 پ 193
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فاطمه نقندریان نقندر
    تلفن :37626068
    آدرس :فلسطین 22- فرهاد 17- پلاک 124
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مهین اسماعیل پور
    تلفن :-
    آدرس :بلوار عبدالمطلب عبدالمطلب 3/2 پ 55
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مریم مجرد سیوکی
    تلفن :37593146
    آدرس :ابوطالب-حاشیه بلوار شفا - بین شفا 19 و میدان شفا پ 218
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مریم علیپور
    تلفن :38811702
    آدرس :بلوار وکیل آباد- هاشمیه 57- پلاک 9
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : لیلا صالح نیا
    تلفن :38828146
    آدرس :وکیل آباد-کوثر شمالی 39 -پلاک 13
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فاطمه شریفی صحی
    تلفن :38433660
    آدرس :کوهسنگی - امیرکبیر -پارس جنوبی 11- پلاک 99
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فرنگیس کاتب زاده
    تلفن :-
    آدرس :نبش مطهری 13 -پلاک 301 - طبقه فوقانی
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مریم همتی ریخته گر
    تلفن :-
    آدرس :آب و برق - بلوار شهید فکوری -مقابل فکوری 1 -پلاک 50
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زهره کریم دادیان
    تلفن :38811702
    آدرس :بلوار وکیل آباد- هاشمیه 57- پلاک 9
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مریم عظیمی قالیباف
    تلفن :38226286
    آدرس :بلوار پیروزی- سرافرازان -بین پایداری 5 و 7 -پلاک 233
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : منصوره میرشاهی
    تلفن :33867899
    آدرس :سیدی- المهدی- سی و پنج متری اول - جنب نانوائی
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : منیر میرزاده
    تلفن :38936336
    آدرس :بلوار دانشجو- دانشجو 3 پلاک 112
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زهره نژاد حسین
    تلفن :36635124
    آدرس :قاسم اباد اندیشه 12 پ 3
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : طاهره احمدزاده مقدم
    تلفن :37650409
    آدرس :بلوار فردوسی- نرسیده به درمانگاه شهید شوریده
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : میمنت رحیم زاده
    تلفن :38531882
    آدرس :خیابان‌امام‌رضا-نبش امام رضا 42 روبروی بانک صادرات پ 3
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : اعظم جریده دار
    تلفن :36087121
    آدرس :آزاد شهر- امامت 24 دونبش چهارراه اول پلاک 20/2 جنب آموزشگاه زبان خراسان
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : معصومه محمدیان میل کاریز
    تلفن :-
    آدرس :بلوار طبرسی شمالی 40 و 42 پ 912
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : محبوبه دهقان فیض آبادی
    تلفن :-
    آدرس :خ امام رضا 50 دور میدان عقب نشینی فضای سبز
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : نرجس اصغری