•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی آموزشگاه عمران
    تلفن :38787925
    آدرس :بلوار پیروزی- مقابل قنادی جام عسل - پلاک 3 -جنب دفتر اسناد رسمی
    جنسیست : برادران
    مؤسس : سعید برومند
    تلفن :38430405
    آدرس :کوی دکتری -سه راه ادبیات مقابل داروخانه گوهرشاد- پلاک 125
    جنسیست : برادران
    مؤسس : قاسم رجب پور صنعتی
    تلفن :37658587
    آدرس :بلوار سازمان آب بلوار هجرت بین 8و10 پ 96
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زکیه زهدی
    تلفن :36613305
    آدرس :قاسم آباد -امامیه 2 -پلاک 21
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زکیه علیان
    تلفن :37658587
    آدرس :بلوار سازمان آب بلوار هجرت بین 8و10 پ 96
    جنسیست : برادران
    مؤسس : داود زهدی
    تلفن :38403779
    آدرس :خ راهنمایی - بین راهنمایی 2و4 - پلاک 261
    جنسیست : برادران
    مؤسس : حسن کفشدار طوسی
    تلفن :36085353
    آدرس :آزاد شهر- بلوار استقلال -بین استقلال 3 و چهار راه میلاد -پلاک 93
    جنسیست : برادران
    مؤسس : حمید حق شناس بازه
    تلفن :36638355
    آدرس :قاسم آباد- ادیب جنوبی 1 -پلاک 21
    جنسیست : برادران
    مؤسس : محمد علیان
    تلفن :37415442
    آدرس :بلوار راهنمایی
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : طیبه رسولی زاده
    تلفن :38672931
    آدرس :هفت تیر 11 - پلاک 96
    جنسیست : برادران
    مؤسس : محمدرسول غلامپور
    تلفن :38422093
    آدرس :احمد آباد- خیابان طالقانی - بین طالقانی 15 و بعثت
    جنسیست : برادران
    مؤسس : محمدصادق عجم
    تلفن :36068741
    آدرس :بلوار وکیل آباد-وکیل آباد23- جنب دورخانه دکتر انسان
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : حشمت غلامپور
    تلفن :-
    آدرس :بین چهارراه دانش آموز و معلم 28 پ 884
    جنسیست : برادران
    مؤسس : محمد سعیدیان
    تلفن :38432781
    آدرس :خیابان راهنمایی - راهنمایی 25 -پلاک 152 - طبقه همکف
    جنسیست : برادران
    مؤسس : مرتضی آخوندزاده
    تلفن :36045343
    آدرس :فرامرز عباسی-بین 14 و 16 پلاک 110/1
    جنسیست : برادران
    مؤسس : عاطفه مقدم آریائی
    تلفن :38533838
    آدرس :امام رضا 31 پ 6
    جنسیست : برادران
    مؤسس : وحید قرائی
    تلفن :36084498
    آدرس :دانش آموز نبش دانش آموز 8 پلاک 1
    جنسیست : برادران
    مؤسس : رضا کوکبی سیوکی
    تلفن :38463413
    آدرس :حدفاصل ناصرخسرو 7 و 9
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : بی بی سمیه میر محمدی
    تلفن :38403899
    آدرس :خیابان راهنمایی- نبش راهنمایی 14 - پلاک 149
    جنسیست : برادران
    مؤسس : مجتبی مروارید
    تلفن :38904420
    آدرس :آب و برق - نبش سه راه آب و برق واحد 1 پلاک 1
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مطهره غلامپور
    تلفن :32577177
    آدرس :طلاب- چهارراه سیلو علیمردانی 39/6 -پلاک 17
    جنسیست : برادران
    مؤسس : رمضانعلی قربانی دوغائی
    تلفن :38434928
    آدرس :شهید صادقی 2- پلاک 1
    جنسیست : برادران
    مؤسس : ابوالقاسم خانی
    تلفن :37652313
    آدرس :صیاد شیرازی 25 پ 14
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : زهره شیخ بهاالدین زاده
    تلفن :37618978
    آدرس :بلوار سجاد - بزرگمهر شمالی 4 - پلاک 50
    جنسیست : برادران
    مؤسس : علی اکبر زارع
    تلفن :36076182
    آدرس :بلوار معلم- بین معلم 14 و 16طبقه فوقانی اسناد رسمی 107
    جنسیست : برادران
    مؤسس : علی اکبر محمد باقرزاده
    تلفن :38430325
    آدرس :سه راه راهنمایی - راهنمایی 2 پلاک 289
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : فاطمه امیرگیلکی
    تلفن :36095592
    آدرس :نبش استقلال 2 - پلاک 6
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : منیره سادات عدالتیان اعتمادی
    تلفن :37321147
    آدرس :میدان امام حسین مقابل مسجد 72 تن جنب اغذیه اشنا
    جنسیست : برادران
    مؤسس : جواد آخوندزاده
    تلفن :38434557
    آدرس :خیابان راهنمایی 24 - پلاک 10
    جنسیست : برادران
    مؤسس : حسین محدث زاده
    تلفن :37277343
    آدرس :بین مطهری جنوبی 15 وچهارراه میدان بار -پلاک 158
    جنسیست : برادران
    مؤسس : ابراهیم سلیم
    تلفن :-
    آدرس :بین راهنمایی 2و4
    جنسیست : برادران
    مؤسس : عبدالصمد خوشنام
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد-بین چهارراه راه آهن و شاهد59 -پلاک 465
    جنسیست : برادران
    مؤسس : مشهد
    تلفن :36056288
    آدرس :امامت23پلاک33
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : مریم صدری زاده
    تلفن :37245644
    آدرس :ابوطالب 2- پلاک 15
    جنسیست : برادران
    مؤسس : غلامرضا قادری نژاد
    تلفن :36625510
    آدرس :بلوار شاهد بین شاهد 59 و 61پ 501
    جنسیست : برادران
    مؤسس : محمد گل ابراهیمی
    تلفن :38554448
    آدرس :امام رضا 31 پ 6
    جنسیست : خواهران
    مؤسس : خاطره محمدی کردار
    تلفن :38818087
    آدرس :بلوار پیروزی-نبش پیروزی 33/1
    جنسیست : برادران
    مؤسس : کیهان مرشدی تربتی
    تلفن :-
    آدرس :فلسطین18- بین فرهاد و نسترن
    جنسیست : برادران
    مؤسس : محمد علائی
    تلفن :38929193
    آدرس :بین معلم 36 و چهارراه دانشجو - پلاک 1004
    جنسیست : برادران
    مؤسس : کریم کوهستانی