•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی واحدهای بهداشتی درمانی مرکز بهداشت شماره دو
    تلفن :32595516
    آدرس :پیچ دوم تلگرد –بیمارستان 22 بهمن جنب بیمارستان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33648900
    آدرس :بلوار 22بهمن –انتهای شهرک شهید هاشمی نژاد –محمد آباد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33713545
    آدرس :جاده سرخس –شهرک شهید رجایی–کوچه حمام –میلان 24 –داخل میلان درب دوم
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33417012
    آدرس :انتهای نخریسی –کوی آقا مصطفی خمینی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33810079
    آدرس :جاده مشهد نیشابور –بعد از پلیس راه –شهرک ابوذر بلوک 146
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32729625
    آدرس :انتهای بلوار اول طبرسی خیابان ابوذر بین ابوذر 2و4
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33721864
    آدرس :جاده سرخس –شهرک شهید رجایی –کوچه حمام پلاک 1406
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33427852
    آدرس :پروین اعتصامی – بین پروین اعتصامی 8و10 طبقه فوقانی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار طبرسی شمالی خ شیخ طوسی روبه روی داروخانه دکتر معصومی سابق
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32115040
    آدرس :بزرگراه فجر –انتهای خیابان پنجتن – شهرک التیمور – میلان درمانگاه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33850489
    آدرس :سیدی - بلوار صبا –خیریه امامیه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32762868
    آدرس :سیمتری طلاب –مفتح 30
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33726529
    آدرس :جاده سرخس- شهرک شهید رجایی-خیابان امام رضا (ع)حر 9 پلاک 58
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38541657
    آدرس :میدان پانزده خرداد (ضد )-ابتدای بلوار جمهوری اسلامی (بلوار فرودگاه )
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33715545
    آدرس :جاده سرخس –شهرک شهید رجایی – کوچه شهید حسن زاده پلاک 33
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :سیدی – ده متری نواب –صفوی چهارراه اول – محل دارالشفاء امام هادی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32708141
    آدرس :بلوار امت -میدان جواد الائمه - طباطبائی 8 پلاک 526
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33721100
    آدرس :جاده سرخس –شهرک شهید رجایی –کوی امیر آباد –نبش امیر آباد 16
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32706514
    آدرس :سی متری طلاب خیابان اندیشه چهارراه اول پلاک 347
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32733435
    آدرس :بلوار امت –نبش خیابان ایثار
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33711675
    آدرس :ساختمان ، حر 9/39 – پلاک 244
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33710154
    آدرس :جاده سرخس –انتهای خیابان پوریا سینا –انتهای بازه شیخ مقابل دبیرستان سمیه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33418506
    آدرس :بلوار 22 بهمن –بین بهمن 21و23
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33642304
    آدرس :جاده سرخس اول مهر آباد –قبل از صد متری –داخل مرکز بهداشتی درمانی تامین اجتماعی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33855079
    آدرس :سیدی شهرک انقلاب – بلوار صبا –سحر 14
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33433073
    آدرس :انتهای نخرسی پایگاه شکاری نیروی هوایی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32120679
    آدرس :بزرگراه فجر –خیابان پنج تن بین پنج تن 23 و25
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33960022
    آدرس :کیلومتر 10 جاده سرخس –شهرک شهید باهنر –انتهای خیابان طالقانی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32114110
    آدرس :بلوار طبرسی شمالی –طبرسی 17 –انتهای خیابان 14 معصوم (ع)جنب دبستان حجاب
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33861652
    آدرس :سیدی 35 متری اول حجت بین قائم 19و21
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33427264
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) بین قباد 20-22 پلاک 86
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :انتهای بلوار طبرسی شمالی –51 روبروی مسجد حضرت زینب (س)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32740026
    آدرس :بیست متری طلاب خیابان علیمردانی بین علیمردانی 2و1
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32580757
    آدرس :گلشهر ده متری دادگر –شش متری گلبهار –پلاک 15
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32120027
    آدرس :بلوار طبرسی شمالی17 رده
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32728735
    آدرس :خیابان دریا – وحید 15 چهارراه دوم سمت چپ پلاک 108
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32594644
    آدرس :گلشهر امیر المومنین 6
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33652384
    آدرس :بلوار وحدت – ولایت 11
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33711027
    آدرس :جاده سرخس –شهرک شهید رجایی –ده متری کمربندی –نبش کمر بندی 7
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33714397
    آدرس :جاده سرخس –شهرک شهید رجایی –بلوار حر –ده متری صاحب الزمان (عج )-حر 12 –میلان بهداشت
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33645014
    آدرس :خیابان 17 شهریور –جنب شهرداری منطقه 6 –کلینیک تخصصی سرور
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32131962
    آدرس :خیابان پنجتن - نبش پنج تن 25
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33964158
    آدرس :کیلومتر 10 جاده سرخس –شهرک شهید باهنر کوچه ذاکر
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33424747
    آدرس :بلوار 22 بهمن –شهرک شهید بهشتی –بلوک 28
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32735905
    آدرس :بلوار طبرسی نبش چهارراه گاز
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32591694
    آدرس :گلشهر کوی صاحب الزمان (عج )-میلان شهید صدوقی نیا –جنب دبستان هدایت
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33712572
    آدرس :جاده سرخس –شهرک شهید رجایی –جاده کنه بیست –طالقانی 7 پلاک 1
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33920308
    آدرس :جاده مشهد –فریمان-شهرک طرق خیابان اشرفی جنب مطب دکتر برقچی پلاک 43
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33920621
    آدرس :جاده مشهد –فریمان بعد از کارخانه چین چین –شهرک طرق –خیابان ولیعصر
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32112891
    آدرس :بزرگراه فجر – شهرک التیمور –بلوار ولیعصر –میلان شهید رفیعی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32596351
    آدرس :علی مردانی 43 –شهید رحیمی 8
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33820941
    آدرس :انتهای بلوار فرودگاه –شهرک عسکریه –خیابان احسان 12
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32110716
    آدرس :بزرگراه فجر- خیابان شهید حسینی محراب سمت چپ منزل آقای زارع
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32591836
    آدرس :گلشهر جاده نیزه – گلشهر 43
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33710678
    آدرس :جاده سرخس –شهرک شهید رجایی-حاشیه قائم 6 پلاک 3
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33665740
    آدرس :کارمندان دوم بلوار شهید رستمی 22 بلوک 60 پلاک 10
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32589931
    آدرس :گلشهر 12 متری کاشانی – امام خمینی 1
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33713283
    آدرس :جاده سرخس –شهرک شهید رجایی –حر 15 خیابان کشاورز-کشاورز 1 پلاک 98
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :انتهای خیابان دانش –نرسیده به 17شهریور-درمانگاه خیریه آل محمد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33415517
    آدرس :خیابان نخریسی –ابتدای بلوار چمن –جنب شهرداری
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32591591-32596108
    آدرس :گلشهر ، بعد از فلکه دوم روح آباد – روح آباد 31 روبروی بازار روز گوشت
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32115875
    آدرس :بلوار طبرسی شمالی –بین طبرسی 7و9 درمانگاه شبانه روزی طبرسی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :3-33653001
    آدرس :پنجراه پایین خیابان ، بلوار وحدت ، جنب پارک وحدت
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33850240
    آدرس :کوی سیدی- سه راه بوتان جنب باربری شاهین نو
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32733402
    آدرس :ضلع شرقی خیابان پنجتن
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33712686
    آدرس :اول خیابان پورسینا - خیابان ابومسلم کوچه شهید نوروزی روبه روی پلاک 17
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32715436
    آدرس :بلوار طبرسی اول – اول خیابان موحد – سمت چپ
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32590707
    آدرس :کوی مهر آباد –طبقه تحتانی داراالشفا خیریه امام حسن عسگری (ع)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32130207
    آدرس :بلوار طبرسی شمالی –طبرسی خ میثم
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33713752
    آدرس :جاده سرخس –شهرک شهید رجایی نبش بن بست لاله
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33648655
    آدرس :اول خیابان سرخس –بعدازبیمارستان امام زمان (عج)-روبروی مسجد حاج احمد پلاک 1
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :3-336530001
    آدرس :مرکز بهداشت شماره 2 مشهد جنب آزمایشگاه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32593882
    آدرس :گلشهر خیابان نیزه –میلان بیمارستان امام سجاد (ع )
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33780550
    آدرس :جاده سرخس –شهرک شهید رجایی – انتهای جاده کنه بیست –بعد از صدمتری اول همت آباد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33419449
    آدرس :بلوار شهید صدر 29- مجتمع بهداشتی درمانی شهید رجایی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :