•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی واحدهای بهداشتی درمانی مرکز بهداشت شماره یک
    تلفن :38677606
    آدرس :بلوار وکیل آباد – بلوار هفت تیر – خیابان ویلا
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36210009
    آدرس :بلوار فلاحی – استاد حسابی – سمت چپ – نرسیده به چهارراه امامیه – مجتمع فرهنگی امام محمد باقر(ع)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36062001
    آدرس :آزادشهر – بلوار امامت – امامت 28 – نبش چهارراه اول
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36631171
    آدرس :بلوار شاهد – نبش حجاب - درمانگاه شبانه روزی امیرکبیر
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36096886
    آدرس :بلوار وکیل آباد – نرسیده به ایرج میرزا – حاشیه بلوار سمت راست – کلینیک سلامت کودک
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36656125
    آدرس :جاده قدیم قوچان – کوی امام هادی (ع) – نبش میدان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36657933
    آدرس :نوده سفلی ( شهرک امام علی ع ) – بین امام علی24و22
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36063049
    آدرس :بلوار وکیل آباد – بلوار دانش آموز – دانش آموز 10 - دور میدان فرهنگ
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38818086
    آدرس :تقاطع پیروزی چهارچشمه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :موقتا در داخل مرکز بهداشتی درمانی رضاشهر مستقر می باشد .
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار پیروزی- میدان حر- بالای داروخانه – کلینیک پیروزی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36651854
    آدرس :جاده قدیم قوچان – میدان معراج – سمت راست – شهرک حجت – جنب مسجد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36641148
    آدرس :بلوار شاهد – تقاطع اندیشه و شاهد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38684158
    آدرس :بلوار وکیل آباد – بلوار صیاد شیرازی – فلکه خیام - به سمت میدان 800 – سمت چپ – مطب خانم دکترغلامی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38932322-3
    آدرس :بلوار وکیل آباد – بلوار دانش آموز – دانش آموز 10 - دور میدان فرهنگ
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38781026
    آدرس :رضاشهر – خیابان خاقانی – خاقانی 10
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36061994
    آدرس :آزادشهر – بین امامت 15 و 17 – درمانگاه آزادشهر
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38674191
    آدرس :بلوار وکیل آباد – بعد از سه راه آب وبرق نرسیده به سه راه هنرستان – درمانگاه سهروردی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :35210098
    آدرس :شهرک لشکر – بلوار شهید فلاحی – بلوار فاطمیه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار وکیل آباد – جنب شهرک ناجا– وکیل آباد 68 – پشت مرکز بهداشت
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38810800
    آدرس :بولوارپیروزی – نبش پیروزی 44
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36666366
    آدرس :جاده قدیم قوچان – بعداز امام هادی - نرسیده به نوده سمت چپ - کلینیک فدک
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36639503
    آدرس :شهرک لشکر – بلوار شهید فلاحی – بعد از پارک محله – بیمارستان مهرگان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38694000
    آدرس :بلوار هفت تیر – بعداز تقاطع پیروزی سمت راست – درمانگاه شبانه روزی قائم (عج)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36219133
    آدرس :بلوار حجاب – حجاب 73 – نبش چهارراه اول
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36651245
    آدرس :بولوار توس – توس74 – خیابان شهید سلیمی – شهید سلیمی 4
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :35215733
    آدرس :شهرک لشکر – شهرک اتوبوسرانی – خیابان کوشش
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :13-35018011
    آدرس :بلوار وکیل آباد ، جنب شهرک شهربانی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :جاده قدیم قوچان – کلاته مشهد قلی ( شهرک شهید مطهری - خیابان مطهری – میلان اول – دست چپ )
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36652657
    آدرس :جاده قدیم قوچان – سه راه دانش – خیابان رسالت ( توس75 ) – میلان سوم سمت چپ (20متری حجت )
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36079188
    آدرس :بلوار ایرج میرزا – بین ایرج میرزا 48و46
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38798999
    آدرس :بلوار پیروزی – پیروزی 18 – نبش شهید حق شناس 4
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36672338
    آدرس :بلوار توس – شهرک امام علی ع ( توس68 ) – امام علی 28
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38640956
    آدرس :آب و برق ، نه دره ، صابر 2 پلاک 616
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :