•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی دفاتر فروش سیم کارت دانشجو- همراه اول
    تلفن :37639000
    آدرس :بلوار سجاد بین سجاد ۲۰-۲۲ پلاک۴۲۰
    توضیحات1 : 72191195
    توضیحات2 : 9151008500
    تلفن :-
    آدرس :بلوار پیروزی حاشیه میدان حر
    توضیحات1 : 72191027
    توضیحات2 : 9154042100
    تلفن :35227191
    آدرس :قاسم آباد فلاحی ۱۲ پلاک ۴۲
    توضیحات1 : 72191068
    توضیحات2 : 9151249914
    تلفن :32171761
    آدرس :بلوار دوم طبرسی پ ۹۳۷ بین طبرسی ۲۱و۲۳
    توضیحات1 : 72191186
    توضیحات2 : 9151020622
    تلفن :38941400
    آدرس :بلوار معلم بعد از چهارراه دانشجو معلم ۴۰
    توضیحات1 : 72191038
    توضیحات2 : 9153096861
    تلفن :34227032
    آدرس :طرقبه خیابان صاحب الزمان پلاک ۱۶
    توضیحات1 : 72191021
    توضیحات2 : 9155040930
    تلفن :36610512
    آدرس :قاسم آباد تقاطع حجاب و شاهد ۶۹ پلاک ۸۰۷
    توضیحات1 : 72191041
    توضیحات2 : 9155015351
    تلفن :-
    آدرس :طلاب روبروی چاپ استقلال پلاک ۹۷۲
    توضیحات1 : 72191032
    توضیحات2 : 9155051703
    تلفن :-
    آدرس :بلوار مجیدیه بین ۱۲ و ۱۴
    توضیحات1 : 72191194
    توضیحات2 : 9151090951
    تلفن :36076211
    آدرس :آزادشهر امامت ۴۵و۴۷
    توضیحات1 : 72191204
    توضیحات2 : 9153134359
    تلفن :37291068
    آدرس :خیابان مطهری ،جنوبی ۴ ، پلاک ۹۶
    توضیحات1 : 72191118
    توضیحات2 : 9155092952
    تلفن :32720017
    آدرس :بلوار نبوت بین ۱۸و۲۰ ،پلاک ۲۶
    توضیحات1 : 72191216
    توضیحات2 : 9159761200
    تلفن :36235330
    آدرس :بلوار حجاب نبش حجاب ۳۸
    توضیحات1 : 72191142
    توضیحات2 : 9153142526
    تلفن :38531332
    آدرس :خیابان امام رضا ۴۴، پلاک۹۶۶
    توضیحات1 : 19107
    توضیحات2 : 9155163923
    تلفن :32236488
    آدرس :خیابان شیرازی، بین شیرازی ۱۷و۱۹ ،جنب پاساژ رحیم پور
    توضیحات1 : 52925
    توضیحات2 : 9155090199
    تلفن :38699901
    آدرس :آب و برق صیاد شیرازی ۳۶ پلاک 75
    توضیحات1 : 72191059
    توضیحات2 : -
    تلفن :38489100
    آدرس :خیابان سناباد ۱۵، خیابان طاهری شمالی پ۱۸۴
    توضیحات1 : 72191231
    توضیحات2 : -
    تلفن :36580407
    آدرس :بلوار توس ۸۶ و ۸۸
    توضیحات1 : 72191058
    توضیحات2 : -
    تلفن :33444243
    آدرس :بلوار جمهوری اسلامی – خیابان پروین ۱۹
    توضیحات1 : 72191033
    توضیحات2 : -
    تلفن :37418880
    آدرس :خیابان خواجه ربیع نبش خواجه ربیع ۲۱
    توضیحات1 : 72191003
    توضیحات2 : 9155090250
    تلفن :36095771
    آدرس :بلوار فرامرز عباسی نبش فرامرز ۳ پاساژ آناهیتا
    توضیحات1 : 72191035
    توضیحات2 : 9153134803
    تلفن :36096451
    آدرس :بلوار سیدرضی بین سید رضی ۳۹ و۴۱
    توضیحات1 : 72191109
    توضیحات2 : 9155142062
    تلفن :38440601
    آدرس :خیابان سناباد بین آفرین و شهریار پاساژ مجید
    توضیحات1 : 72191275
    توضیحات2 : 9151101445
    تلفن :-
    آدرس :خیابان فلسطین بین فلسطین ۲۸ پلاک ۱۵۴
    توضیحات1 : 72191299
    توضیحات2 : 9155090509
    تلفن :38596715
    آدرس :خیابان هفده شهریور نرسیده به ۱/۱ پلاک۱۷۱
    توضیحات1 : 72191012
    توضیحات2 : 9153079857
    تلفن :32228336
    آدرس :کاشانی ۱و۳ جنب شرکت برق ناحیه یک پلاک ۷۴۴
    توضیحات1 : 72191145
    توضیحات2 :
    تلفن :37613225
    آدرس :بلوار جانباز مقابل سالن بهشتی جنب موسسه مهر
    توضیحات1 : 72191060
    توضیحات2 : 9151051085
    تلفن :36071942
    آدرس :بلوار جلال آل احمد نبش ۶۶
    توضیحات1 : 72191235
    توضیحات2 : 9151130084