• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    رای شماره 551 هیات عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه اجرایی تقدیر و تجلیل از خادمین ورزش "رسم پهلوانی"| ویرایش 01... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    رای شماره 944 هیات عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    امورمالی: ممیزی و حسابداری ... (( منطقه چهار ))
    آثار و پیامدهای سوء طلاق برای خانواده... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    گزارش طرح پژوهشی مطالعه استانداردسازی تعاریف و مفاهیم واقدام و شاخصی های آماری... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل تلفیق آمار و تحلیل اطلاعات حوزه فرهنگی و اجتماعی | ویرایش 03... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    دستورالعمل فعالیت برگزاری هم اندیشی و تهیه کاربست عملیاتی| ویرایش 03... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    قوانین محاسبات عمومی کشور... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    پیشگیری سرقت از طریق اسکیمرها... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب- مصوب 71/2/18... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    دستور العمل عید تا عید| ویرایش 03... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    دستورالعمل ثبت برآورد در سامانه های سیبنا ومتره ، برآورد و صورت وضعیت (پی وب)... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل برگزاری نماز جماعت در بوستان| ویرایش 02... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    دستورالعمل طرح بوستان در بوستان| ویرایش 03... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری زیبا سازی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    رأی شماره ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    نقشه جامع علمی کشور ... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    تصویب‌نامه در خصوص پرداخت بخشی از یارانه بلیط اتوبوس و مترو به شهرداریها از محل منابع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون مدیریت پسماندها مصوب 83/2/20... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))