• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل فعالیت حجم و یادمان های دائم شهری| ویرایش 02... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون مدیریت پسماندها مصوب 83/2/20... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    ‌آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل های بارگذاری شده در مبصا... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    رای شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده۸ تفاهم‌نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    گزارش حسابرسی مستقل به انضمام صورتهای مالی ویادداشتهای همراه تفریغ بودجه سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1394... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    رأی شماره‌های ۹۰۰ الی ۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    راهنمای کاربری سامانه کنترل پروژه شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    شیوه نامه تایید صلاحیت، توانسنجی فنی و ارجاع کار به تأمین کنندگان... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    نظام نامه ها و آئین نامه های حوزه... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد و سازمانهای تابعه در سال 92-90... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب 59/3/30... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 74/4/31... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    رأی شماره۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور... (( کلان شهرهای ایران))