• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    یشگیری از مشکلات در پرداختهای بیمه ای... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    امورمالی: ممیزی و حسابداری ... (( منطقه چهار ))
    شهر اسلامی و چشم‌انداز آینده آن از دیدگاه مکتب‌های جغرافیایی... (( کلان شهرهای ایران))
    آین نامه جلوگیری از آلودگی صوتی- مصوب 78/4/1... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    امور مالی : درآمدها... (( منطقه چهار ))
    دستورالعمل احداث، توسعه، تجهیز، تعمیر و بهره برداری از فضاهای ورزشی همگانی دراختیار شهرداری مشهد| ویرایش 05... (())
    شرایط عمومی پسمان ... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    دستورالعمل فعالیت تولید محصولات اطلاع رسانی و گردشگری| ویرایش 03... (())
    دستورالعمل تهیه وتصویب، اجرا وپایش برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر (برنامه راهبردی ، عملیاتی شهر وشهرداری ... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    دستورالعمل فعالیت فضاسازی شهری با پرده های الوان و ریسه های رنگی| ویرایش 03... (())
    آیین نامه اجرایی تقدیر و تجلیل از خادمین ورزش (رسم پهلوانی)... (())
    قانون مدیریت پسماندها مصوب 83/2/20... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    مدیریت و اداره امور خانه های مطالعه| ویرایش 02... (())
    تفاهم نامه دومین برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری و سازمان های تابعه (1390-1392)... (())
    دستور العمل طرح آموزشی حیات طیبه در مناطق 13گانه شهرداری| ویرایش 01... (())
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری مدیریت شهری... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مسابقات معماری... (( کلان شهرهای ایران))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری املاک... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    پیشگیری سرقت مغازه... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    مجموعه نظام نامه ها وآئین نامه های حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))