• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آیین نامه داخلی تهیه و گردش اسناد مالی معاونت فرهنگی و اجتماعی| ویرایش 01... (())
    آین نامه جلوگیری از آلودگی صوتی- مصوب 78/4/1... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    قوانین محاسبات عمومی کشور... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    پیشگیری در سوء استفاده از تلفن همراه هوشمند... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    گزارش طرح پژوهشی مطالعه استانداردسازی تعاریف و مفاهیم واقدام و شاخصی های آماری... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل ثبت برآورد در سامانه های سیبنا ومتره ، برآورد و صورت وضعیت (پی وب)... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    مجموعه ضوابط و مقررات سازماندهی و ساختار شهرداری ها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری مشهد ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    پیشگیری سرقت مغازه... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب- مصوب 71/2/18... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    دستورالعمل فعالیت برگزاری هم اندیشی و تهیه کاربست عملیاتی| ویرایش 03... (())
    دستورالعمل طرح بوستان در بوستان| ویرایش 03... (())
    تصویب‌نامه در خصوص برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل... (( کلان شهرهای ایران))
    آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل برگزاری نماز جماعت در بوستان| ویرایش 02... (())
    دستور العمل عید تا عید| ویرایش 03... (())
    امورمالی: ممیزی و حسابداری ... (( منطقه چهار ))
    رای شماره 551 هیات عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    کتاب بودجه سال 1397 ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل تلفیق آمار و تحلیل اطلاعات حوزه فرهنگی و اجتماعی | ویرایش 03... (())