• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    دستورالعمل اولویت بندی پروژه ها ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    نظام نامه ها و آئین نامه های حوزه... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    پیشگیری سرقت از طریق اسکیمرها... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    آثار و پیامدهای سوء طلاق برای خانواده... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    گزارش طرح پژوهشی مطالعه استانداردسازی تعاریف و مفاهیم واقدام و شاخصی های آماری... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل فعالیت برگزاری هم اندیشی و تهیه کاربست عملیاتی| ویرایش 03... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    رأی شماره ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری... (( کلان شهرهای ایران))
    نقشه جامع علمی کشور ... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    تصویب‌نامه در خصوص پرداخت بخشی از یارانه بلیط اتوبوس و مترو به شهرداریها از محل منابع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل طرح بوستان در بوستان| ویرایش 03... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    دستور العمل عید تا عید| ویرایش 03... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    قوانین محاسبات عمومی کشور... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل ثبت برآورد در سامانه های سیبنا ومتره ، برآورد و صورت وضعیت (پی وب)... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ 1393/09/11... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب- مصوب 71/2/18... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    بودجه سال 1397 سازمانها وشرکت های تابعه شهرداری (اکسل)... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل تلفیق آمار و تحلیل اطلاعات حوزه فرهنگی و اجتماعی | ویرایش 03... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    آیین نامه معاملات شهرداری تهران- مصوب 1355/1/25 با اصلاحات... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    امور مالی : درآمدها... (( منطقه چهار ))
    پیشگیری سرقت اتومبیل... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))