• قوانین و مقررات
    مصوبات با محوریت فضای سبز ... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض تغییر کاربری... (( منطقه یک ))
    ورود اطلاعات صحیح در موقع ثبت درخواست... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    املاک... (( منطقه 10 ))
    آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((معاونت شهر سازی و معماری))
    مبحث بیستم مقررات ملّی ساختمان: علائم و تابلوها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مالیات بر ارزش افزوده... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه 12 ))
    چک لیست کنترل نمای ساختمان های گروه دال ... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    پیاده سازی مکاتبات اداری در سیستم شهرسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    پیش نویس سند راهبرد توسعه اقتصاد شهر مشهد در افق 1404... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    نحوه برداشت پله غیر مسقف... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    راهنمای تائید فیش از بانک... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمان: صرفه جویی درمصرف انرژی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    نظام نامه جامع تملک... ((سازمان زمین و مسکن))
    لیست همکاران محترم بازرسی مستقر در مناطق... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))