• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    اعلام نتایج ازمون توانسنجی و بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    هوشمند سازی بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    شیوه نامه ها ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    ارسال کدنوسازی مکان دفتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تعاریف مفاهیم و واژه های مرتبط با حوزه معاونت خدمات و محیط زیست شهری... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    مزاحمت و مشرفیت... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    متن سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    نحوه برداشت انباری ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نحوه پاسخگویی به پرونده های استحکام بنا... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    جریمه بدون پروانه... (( منطقه یک ))
    مصوبات با محوریت فضای سبز ... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    مبحث بیستم مقررات ملّی ساختمان: علائم و تابلوها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    پرداخت مابه التفاوت قیمت مصالح به پیمانکاران... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آموزش فرم ثبت درخواست... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    ایجاد دسترسی قطع همکاری کاربر توسط مدیر مسئول دفتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    گردشکار اتحادیه صنفی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    توضیحات پروانه ساختمانی... (( اداره کل امور شهرسازی ))