• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    هوشمند سازی بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض مازاد تراکم... (( منطقه یک ))
    ارسال کدنوسازی مکان دفتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تعاریف مفاهیم و واژه های مرتبط با حوزه معاونت خدمات و محیط زیست شهری... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مزاحمت و مشرفیت... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    متن سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    نحوه پاسخگویی به پرونده های استحکام بنا... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نحوه برداشت انباری ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث بیستم مقررات ملّی ساختمان: علائم و تابلوها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مصوبات با محوریت فضای سبز ... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    پرداخت مابه التفاوت قیمت مصالح به پیمانکاران... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آموزش فرم ثبت درخواست... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    ایجاد دسترسی قطع همکاری کاربر توسط مدیر مسئول دفتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    گردشکار اتحادیه صنفی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث نهم مقررات ملّی: ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    اعلام نتایج ازمون توانسنجی و بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    توضیحات پروانه ساختمانی... (( اداره کل امور شهرسازی ))