• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    تعاریف مفاهیم و واژه های مرتبط با حوزه معاونت خدمات و محیط زیست شهری... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    ارسال کدنوسازی مکان دفتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض مازاد تراکم... (( منطقه یک ))
    متن سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    مزاحمت و مشرفیت... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نحوه پاسخگویی به پرونده های استحکام بنا... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث بیستم مقررات ملّی ساختمان: علائم و تابلوها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    نحوه برداشت انباری ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    مصوبات با محوریت فضای سبز ... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    مبحث نهم مقررات ملّی: ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آموزش فرم ثبت درخواست... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    ایجاد دسترسی قطع همکاری کاربر توسط مدیر مسئول دفتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    پرداخت مابه التفاوت قیمت مصالح به پیمانکاران... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    گردشکار اتحادیه صنفی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه ایجاد مجتمع های صنفی (کمیسیون اصل 138 قانون اساسی)... ((سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی))
    آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((معاونت شهر سازی و معماری))
    آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))