• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آیین نامه اجرایی بازارهای میوه و تره بار ارزاق عمومی(سازمانی)... ((سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی))
    آیین نامه ها ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((معاونت شهر سازی و معماری))
    چکیده سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد ... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    قانون نوسازی و عمران شهری... (( منطقه یک ))
    آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    رعایت ضوابط نصب تابلو... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تعرفه دفاتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    اعلام نتایج ازمون توانسنجی و بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان: لوله کشی گاز طبیعی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    اطلاع رسانی ضوابط جدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مشخصات وب کم مورد استفاده در دفاتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نحوه برداشت ساختمان توسط کارشناس بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض تغییر کاربری... (( منطقه یک ))
    تعریف حیاط خلوت و وید جهت استفاده در گزارش بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    صدور شناسنامه فنی ساختمان مطابق با دستورالعمل جدید وزیر محترم راه و شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض مازاد تراکم... (( منطقه یک ))
    دستورالعمل ها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))