• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آیین نامه اجرایی بازارهای میوه و تره بار ارزاق عمومی(سازمانی)... ((سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی))
    آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((معاونت شهر سازی و معماری))
    آیین نامه ها ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    چکیده سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد ... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    قانون نوسازی و عمران شهری... (( منطقه یک ))
    اعلام نتایج ازمون توانسنجی و بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    رعایت ضوابط نصب تابلو... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تعرفه دفاتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض تغییر کاربری... (( منطقه یک ))
    اطلاع رسانی ضوابط جدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان: لوله کشی گاز طبیعی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    نحوه برداشت ساختمان توسط کارشناس بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مشخصات وب کم مورد استفاده در دفاتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    عوارض مازاد تراکم... (( منطقه یک ))
    تعریف حیاط خلوت و وید جهت استفاده در گزارش بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    صدور شناسنامه فنی ساختمان مطابق با دستورالعمل جدید وزیر محترم راه و شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    دستورالعمل ها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))