• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    نحوه تعیین کد ارتفاعی طبقات با توجه به توپوگرافی زمین... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه ها ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    چکیده سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد ... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((معاونت شهر سازی و معماری))
    قانون نوسازی و عمران شهری... (( منطقه یک ))
    رعایت ضوابط نصب تابلو... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تعرفه دفاتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان: لوله کشی گاز طبیعی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    اطلاع رسانی ضوابط جدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مشخصات وب کم مورد استفاده در دفاتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نحوه برداشت ساختمان توسط کارشناس بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض تغییر کاربری... (( منطقه یک ))
    دستورالعمل ها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    صدور شناسنامه فنی ساختمان مطابق با دستورالعمل جدید وزیر محترم راه و شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تعریف حیاط خلوت و وید جهت استفاده در گزارش بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض مازاد تراکم... (( منطقه یک ))
    مصوبات جدیددرامدی و فایل اموزشی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    پیشروی جهت اجرای نماسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))