• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان: لوله کشی گاز طبیعی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    رعایت ضوابط نصب تابلو... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    نحوه تعیین کد ارتفاعی طبقات با توجه به توپوگرافی زمین... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    اطلاع رسانی ضوابط جدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    نحوه برداشت ساختمان توسط کارشناس بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    تعاریف مفاهیم و واژه های مرتبط با حوزه معاونت خدمات و محیط زیست شهری... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    هوشمند سازی بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((معاونت شهر سازی و معماری))
    متن سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    صدور شناسنامه فنی ساختمان مطابق با دستورالعمل جدید وزیر محترم راه و شهرسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    دفاتر شهرسازی فاقد کدنوسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    تعریف حیاط خلوت و وید جهت استفاده در گزارش بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    آیین نامه ها ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قانون نوسازی و عمران شهری... (( منطقه یک ))
    نحوه پاسخگویی به پرونده های استحکام بنا... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    پیشروی جهت اجرای نماسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    ارسال کدنوسازی مکان دفتر... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مزاحمت و مشرفیت... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))