• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    املاک ... (( منطقه 11 ))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 12 ))
    شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آیین نامه کارگروه شهرالکترونیک... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    اعلام جلسه افتتاحیه پروژه نظام پاسخگویی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1391... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    مبحث اول مقررات ملّی ساختمان: تعاریف ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    چک لیست مناسب سازی ساختمان برای معلولین جسمی حرکتی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ... ((اداره کل بهبود محیط زیست ))
    جدید ترین فرصت های سرمایه گذاری... ((معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های ))
    قانون حمایت از آمران به معروف ... (( منطقه 11 ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه 11 ))
    قوانین شهری... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    لایحه برنامه عملیاتی 90-92 شهرداری مشهد و سازمانهای تابعه... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    دستورالعمل نحوه صدور مجوز برپایی ایستگاه صلواتی، خیمه عزاداری و تعزیه خوانی| ویرایش 03... (())
    تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده 1... ((منطقه ثامن ))
    آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    امور مالی: هزینه ها ... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... (( منطقه یک ))
    اطلاع رسانی در خصوص نگهداری یک نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری در محل کارگاه ساختمانی... (( اداره کل امور شهرسازی ))