• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    افزایش عوارض در سال 97... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    دستورالعمل آموزش ورزش همگانی ... ((مدیریت امور تربیت بدنی))
    آیین نامه کارگروه شهرالکترونیک... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    مبحث اول مقررات ملّی ساختمان: تعاریف ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1391... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ... ((اداره کل بهبود محیط زیست ))
    اعلام جلسه افتتاحیه پروژه نظام پاسخگویی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    جدید ترین فرصت های سرمایه گذاری... ((معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های ))
    چک لیست مناسب سازی ساختمان برای معلولین جسمی حرکتی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه 11 ))
    قوانین شهری... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    قانون حمایت از آمران به معروف ... (( منطقه 11 ))
    لایحه برنامه عملیاتی 90-92 شهرداری مشهد و سازمانهای تابعه... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    دستورالعمل نحوه صدور مجوز برپایی ایستگاه صلواتی، خیمه عزاداری و تعزیه خوانی| ویرایش 03... (())
    امور مالی: هزینه ها ... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده 1... ((منطقه ثامن ))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... (( منطقه یک ))
    مقررات عمومی... ((منطقه ثامن ))
    مبحث بیستم و یکم مقررات ملّی ساختمان: پدافند غیرعامل... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))