• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    دستورالعمل اماکن ورزشی ... ((مدیریت امور تربیت بدنی))
    هشدارهای حفاظتی امنیتی در خصوص تلویزیون های هوشمند... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1391... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    لایحه برنامه عملیاتی 90-92 شهرداری مشهد و سازمانهای تابعه... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    قوانین شهری... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    فلوچارت و فرایند اجرای پیش فروش ساختمان... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه 11 ))
    لیست مشاوران احداث باغ بام... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث بیستم و یکم مقررات ملّی ساختمان: پدافند غیرعامل... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده 1... ((منطقه ثامن ))
    مقررات عمومی... ((منطقه ثامن ))
    اعلام جلسه افتتاحیه پروژه نظام پاسخگویی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    امور مالی: هزینه ها ... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی... ((منطقه ثامن ))
    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران... ((شورای اسلامی شهر ))
    اطلاعات جدیدترین پروژه های مشارکتی... ((معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های ))
    آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم... ((منطقه ثامن ))
    امور مالی: صندوق و عملیات استقراضی شهرداری... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    قانون حمایت از آمران به معروف ... (( منطقه 11 ))
    امورمالی: ممیزی و حسابداری ... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))