• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    لایحه برنامه عملیاتی 90-92 شهرداری مشهد و سازمانهای تابعه... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    قوانین شهری... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    هشدارهای حفاظتی امنیتی در خصوص تلویزیون های هوشمند... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    مبحث بیستم و یکم مقررات ملّی ساختمان: پدافند غیرعامل... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده 1... ((منطقه ثامن ))
    دستورالعمل اماکن ورزشی ... ((مدیریت امور تربیت بدنی))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه 11 ))
    مقررات عمومی... ((منطقه ثامن ))
    امور مالی: هزینه ها ... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    فلوچارت و فرایند اجرای پیش فروش ساختمان... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی... ((منطقه ثامن ))
    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران... ((شورای اسلامی شهر ))
    اطلاعات جدیدترین پروژه های مشارکتی... ((معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های ))
    لیست مشاوران احداث باغ بام... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اعلام جلسه افتتاحیه پروژه نظام پاسخگویی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم... ((منطقه ثامن ))
    امور مالی: صندوق و عملیات استقراضی شهرداری... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    امورمالی: ممیزی و حسابداری ... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... ((منطقه ثامن ))
    اموال... (( منطقه یک ))