• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    شیوه نامه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در بافت های فرسوده شهری در سال 1391... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    چک لیست اصناف... ((سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ))
    آپدیت اینترنت اکسپلورر نسخه 11... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    فرمت پلان جانمایی پارکینگ... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    تقسیط... (( منطقه یک ))
    مبحث شانزدهم مقررات ملّی ساختمان: تاسیسات بهداشتی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    اصول نگهداری و تعمیرات پمپ های کف کش و لجن کش ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    صدور شناسنامه فنی ملک... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه 12 ))
    چیدمان پارکینگ... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    گردشکارها... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی در پیمان های فاقد تعدیل... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    نحوه ارسال پرونده و مستندات مربوط به کمیسیون ماده صد... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    سمپل گیری مجدد برای کاربران مشخص شده... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس... ((شورای اسلامی شهر ))
    آیین نامه اجرایی بازارهای میوه و تره بار ارزاق عمومی(سازمانی)... ((سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی))
    آیین نامه ها ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    چکیده سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد ... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))