• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    نحوه برداشت صحیح حیاط خلوت... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    فرمت پلان جانمایی پارکینگ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آپدیت اینترنت اکسپلورر نسخه 11... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    شیوه نامه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در بافت های فرسوده شهری در سال 1391... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    چک لیست اصناف... ((سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ))
    اصول نگهداری و تعمیرات پمپ های کف کش و لجن کش ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((معاونت شهر سازی و معماری))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه 12 ))
    مبحث شانزدهم مقررات ملّی ساختمان: تاسیسات بهداشتی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    صدور شناسنامه فنی ملک... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی در پیمان های فاقد تعدیل... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس... ((شورای اسلامی شهر ))
    چیدمان پارکینگ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    گردشکارها... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آئین نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار وسایل نقلیه باربری جاده ای... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    سمپل گیری مجدد برای کاربران مشخص شده... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    نحوه ارسال پرونده و مستندات مربوط به کمیسیون ماده صد... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نحوه تعیین کد ارتفاعی طبقات با توجه به توپوگرافی زمین... (( اداره کل امور شهرسازی ))