• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    دستورالعمل الزامات HSE پیمانکاران (شهرداری تهران)... ((سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی))
    قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    نحوه برداشت صحیح حیاط خلوت... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    شیوه نامه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در بافت های فرسوده شهری در سال 1391... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((معاونت شهر سازی و معماری))
    چک لیست اصناف... ((سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ))
    اصول نگهداری و تعمیرات پمپ های کف کش و لجن کش ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی در پیمان های فاقد تعدیل... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه 12 ))
    صدور شناسنامه فنی ملک... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث شانزدهم مقررات ملّی ساختمان: تاسیسات بهداشتی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس... ((شورای اسلامی شهر ))
    چیدمان پارکینگ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نحوه تعیین کد ارتفاعی طبقات با توجه به توپوگرافی زمین... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آئین نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار وسایل نقلیه باربری جاده ای... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((معاونت شهر سازی و معماری))
    گردشکارها... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    سمپل گیری مجدد برای کاربران مشخص شده... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))