• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    شیوه نامه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در بافت های فرسوده شهری در سال 1391... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    تقسیط... (( منطقه یک ))
    آپدیت اینترنت اکسپلورر نسخه 11... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    چک لیست اصناف... ((سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ))
    فرمت پلان جانمایی پارکینگ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث شانزدهم مقررات ملّی ساختمان: تاسیسات بهداشتی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    اصول نگهداری و تعمیرات پمپ های کف کش و لجن کش ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    صدور شناسنامه فنی ملک... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه 12 ))
    چیدمان پارکینگ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    گردشکارها... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی در پیمان های فاقد تعدیل... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس... ((شورای اسلامی شهر ))
    نحوه ارسال پرونده و مستندات مربوط به کمیسیون ماده صد... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    سمپل گیری مجدد برای کاربران مشخص شده... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه اجرایی بازارهای میوه و تره بار ارزاق عمومی(سازمانی)... ((سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی))
    آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((معاونت شهر سازی و معماری))
    آیین نامه ها ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))