• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    دستورالعمل بهبود گردشکار پروانه ساختمانی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    عوارض مزایای ورود به محدوده خدماتی... (( منطقه یک ))
    حذف عوارض نقل و انتقال و تفکیک عرصه... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی... (( منطقه یک ))
    عوارض واحد اضافه... (( منطقه یک ))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    درج پلان پارکینگ در فولدر اختصاصی... (( اداره کل امور شهرسازی ))