• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    مبحث یازدهم مقررات ملّی ساختمان: طرح واجرای صنعتی ساختمانها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان: حفاظت ساختمانهادرمقابل حریق... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان: پی و پی سازی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    درج پلان پارکینگ در فولدر اختصاصی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    حذف عوارض نقل و انتقال و تفکیک عرصه... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض واحد اضافه... (( منطقه یک ))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    دستورالعمل اماکن ورزشی ... ((مدیریت امور تربیت بدنی))
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))