• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    سند چشم انداز شهر مشهد با محوریت شهرداری... ((گروه سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))
    اخذ تائیدیه کمیته نما... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))
    شرایط اعلام کاربر جانشین ... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض واحد اضافه... (( منطقه یک ))
    درآمدها ... ((منطقه 9))
    قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور... ((منطقه ثامن ))
    آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه... ((معاونت حمل و نقل و ترافیک ))
    آئین نامه ساماندهی وانت بارهای عمومی... ((معاونت حمل و نقل و ترافیک ))
    امور مالی : درآمدها... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    حذف عوارض نقل و انتقال و تفکیک عرصه... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))