• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    درآمدها ... ((منطقه 9))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه... ((معاونت حمل و نقل و ترافیک ))
    تغییرات در فرم بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 12 ))
    جدید ترین فرصت های سرمایه گذاری... ((معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده 1... (( منطقه 12 ))
    اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها... (( منطقه پنج ))
    امور مالی : درآمدها... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    آئین نامه ساماندهی وانت بارهای عمومی... ((معاونت حمل و نقل و ترافیک ))
    گردشکار گواهی اتحادیه صنفی –شهرداری منطقه 10... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    مرکز پایش آلاینده های محیط زیست مشهد مقدس "روز قانون،هوای پاک"... ((سازمان میادین میوه ،تره بار و ساماندهی مشاغل))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی طاش: ... (( منطقه یک ))
    شناسایی و اولویت بندی خدمات معاونت خدمات و محیط زیست شهری در راستای ارائه خدمات الکترونیکی... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    آیین نامه کارگروه شهرالکترونیک... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))