• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    قانون شوراها اصلاحی 1386... ((شورای اسلامی شهر ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه 12 ))
    آئین نامه مکاتبات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    اعلام مزاحمت و مشرفیت... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه یک ))
    حذف عوارض نقل و انتقال و تفکیک عرصه... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    سند چشم انداز شهر مشهد با محوریت شهرداری... ((گروه سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات))
    اصلاحیه تعرفه خدمات شهرسازی (حذف بندهای توافقی از تعرفه)... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    درآمدها... (( منطقه 11 ))
    عوارض واحد اضافه... (( منطقه یک ))