• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه... ((معاونت حمل و نقل و ترافیک ))
    اعطای تسهیلات تشویقی و حمایتی باغ بام... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها... (( منطقه پنج ))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    امور مالی : درآمدها... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آئین نامه ساماندهی وانت بارهای عمومی... ((معاونت حمل و نقل و ترافیک ))
    اطلاعات جدیدترین پروژه های مشارکتی... ((معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های ))
    شناسایی و اولویت بندی خدمات معاونت خدمات و محیط زیست شهری در راستای ارائه خدمات الکترونیکی... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    تغییرات در فرم بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی طاش: ... (( منطقه یک ))
    مرکز پایش آلاینده های محیط زیست مشهد مقدس "روز قانون،هوای پاک"... ((سازمان میادین میوه ،تره بار و ساماندهی مشاغل))
    آیین نامه کارگروه شهرالکترونیک... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1391... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی خازنی ... (( منطقه 8 ))
    روش اجرایی نظارت عملکرد پروژه های تفویضی... ((گروه سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات))