• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه... ((معاونت حمل و نقل و ترافیک ))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    اطلاعات جدیدترین پروژه های مشارکتی... ((معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های ))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی طاش: ... (( منطقه یک ))
    آئین نامه ساماندهی وانت بارهای عمومی... ((معاونت حمل و نقل و ترافیک ))
    نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1391... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آیین نامه کارگروه شهرالکترونیک... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    شناسایی و اولویت بندی خدمات معاونت خدمات و محیط زیست شهری در راستای ارائه خدمات الکترونیکی... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    روش اجرایی نظارت عملکرد پروژه های تفویضی... ((گروه سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات))
    مرکز پایش آلاینده های محیط زیست مشهد مقدس "روز قانون،هوای پاک"... ((سازمان میادین میوه ،تره بار و ساماندهی مشاغل))
    اعطای تسهیلات تشویقی و حمایتی باغ بام... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    دفاتر شهرسازی فاقد کدنوسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    لایحه برنامه عملیاتی 90-92 شهرداری مشهد و سازمانهای تابعه... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی خازنی ... (( منطقه 8 ))
    قوانین شهری... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    امور مالی: صندوق و عملیات استقراضی شهرداری... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))