• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    عوارض پذیره... (( منطقه یک ))
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    کروکی محل قرارگیری درختان... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور... ((منطقه ثامن ))
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    درآمدها ... ((منطقه 9))
    عوارض واحد اضافه... (( منطقه یک ))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 12 ))
    جدید ترین فرصت های سرمایه گذاری... ((معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های ))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی... (( منطقه یک ))
    تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده 1... (( منطقه 12 ))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))