• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    درآمدها ... ((منطقه 9))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    جدید ترین فرصت های سرمایه گذاری... ((معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های ))
    قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    عوارض واحد اضافه... (( منطقه یک ))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 12 ))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده 1... (( منطقه 12 ))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها... (( منطقه پنج ))
    عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی... (( منطقه یک ))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))
    آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه... ((معاونت حمل و نقل و ترافیک ))
    امور مالی : درآمدها... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    اطلاعات جدیدترین پروژه های مشارکتی... ((معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های ))
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))