• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور... ((منطقه ثامن ))
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))
    درآمدها ... ((منطقه 9))
    دریافت توکن دیجیتال... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض واحد اضافه... (( منطقه یک ))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 12 ))
    جدید ترین فرصت های سرمایه گذاری... ((معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های ))
    کروکی محل قرارگیری درختان... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده 1... (( منطقه 12 ))
    عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی... (( منطقه یک ))
    اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها... (( منطقه پنج ))
    امور مالی : درآمدها... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))