• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    گردشکار گواهی اتحادیه صنفی –شهرداری منطقه 10... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    فهرست مشاوران ذیصلاح جهت طراحی و نظارت باغ بام... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اشکلات بر طرف شده در نسخه جدید بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مقررات ملی ساختمان مرتبط با ایمنی و محافظت ساختمانها در برابر حریق... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    تغییرات در فرم بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    شرایط اعلام کاربر جانشین ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))
    اعلام مزاحمت و مشرفیت... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    توضیحات پایانکار بهره برداری... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    صلاحیت های شورای حل اختلاف... ((مدیریت فضای سبز شهری))
    قانون شوراها اصلاحی 1386... ((شورای اسلامی شهر ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))