• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    اصلاحیه تعرفه خدمات شهرسازی (حذف بندهای توافقی از تعرفه)... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    گزارش های بازدید دفاتر شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    اخذ تائیدیه کمیته نما... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تغییرات در فرم بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))
    شرایط اعلام کاربر جانشین ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    صلاحیت های شورای حل اختلاف... ((مدیریت فضای سبز شهری))
    توضیحات پایانکار بهره برداری... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون شوراها اصلاحی 1386... ((شورای اسلامی شهر ))
    اعلام مزاحمت و مشرفیت... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))