• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مصوبه ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))
    گزارش های بازدید دفاتر شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    تغییرات در فرم بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اصلاحیه تعرفه خدمات شهرسازی (حذف بندهای توافقی از تعرفه)... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    شرایط اعلام کاربر جانشین ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    صلاحیت های شورای حل اختلاف... ((مدیریت فضای سبز شهری))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    اخذ تائیدیه کمیته نما... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    اعلام مزاحمت و مشرفیت... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))