• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    فهرست مشاوران ذیصلاح جهت طراحی و نظارت باغ بام... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث یازدهم مقررات ملّی ساختمان: طرح واجرای صنعتی ساختمانها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    گردشکار گواهی اتحادیه صنفی –شهرداری منطقه 10... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان: حفاظت ساختمانهادرمقابل حریق... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    توضیحات پایانکار بهره برداری... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان: پی و پی سازی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مقررات ملی ساختمان مرتبط با ایمنی و محافظت ساختمانها در برابر حریق... ((معاونت خدمات شهری))
    اشکلات بر طرف شده در نسخه جدید بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تغییرات در فرم بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اعلام مزاحمت و مشرفیت... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آئین نامه پاتوق اجتماعی محله... ((مدیریت امور تربیت بدنی))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    صلاحیت های شورای حل اختلاف... ((اداره کل بهبود محیط زیست ))
    شرایط اعلام کاربر جانشین ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    قانون شوراها اصلاحی 1386... ((شورای اسلامی شهر ))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))