• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی... (( منطقه یک ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    گردشکار گواهی اتحادیه صنفی –شهرداری منطقه 10... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    فهرست مشاوران ذیصلاح جهت طراحی و نظارت باغ بام... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اشکلات بر طرف شده در نسخه جدید بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مقررات ملی ساختمان مرتبط با ایمنی و محافظت ساختمانها در برابر حریق... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    تغییرات در فرم بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    اعلام مزاحمت و مشرفیت... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    توضیحات پایانکار بهره برداری... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    شرایط اعلام کاربر جانشین ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    صلاحیت های شورای حل اختلاف... ((اداره کل بهبود محیط زیست ))
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))
    قانون شوراها اصلاحی 1386... ((شورای اسلامی شهر ))