• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    اصلاحیه تعرفه خدمات شهرسازی (حذف بندهای توافقی از تعرفه)... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    گزارش های بازدید دفاتر شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    تغییرات در فرم بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    اخذ تائیدیه کمیته نما... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    شرایط اعلام کاربر جانشین ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    صلاحیت های شورای حل اختلاف... ((مدیریت فضای سبز شهری))
    اعلام مزاحمت و مشرفیت... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))
    قانون شوراها اصلاحی 1386... ((شورای اسلامی شهر ))
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))